ן עין אבו־בסין כנחל המעינות.זהו מעיךשכבה,כמו רוב המעיינות שבהרי יהודה. המעיין נובע מתוך הלל דמוי מערה שנחצב לתוך השכבה הרוויה של מי־התהום.