2 עין־בכוךה: תרשים של מעלכת הנביעה התת־קךלןעית ו?רכת האגום. המערכת כוללת מנהלת ;ב>ץ.ר,מסועפת, אולם נביעה חצוב דמוי מערה, החודר לתוך האזור הרווי ומאפשר נביעה לאורך קטעים רבים של קירותיו. הדופן המזרחית של המערה מחוזקת על־ידי קיר תמך הבנוי מאבני גוויל ומשמש גם מצבור לאבנים שהצטברו תוך כדי חציבת המערה (דאה בתמונה 3 מצד ימין‭.(‬ המים הזורמים מ"מעלת" ה?ביגגה נופלים במפל אל מ?הלה מדופנת ומקורה כלוחות אבן. הם זורמים דרכה ויוצאים אל ברכה ניתוחה. מהבריכה נמשכת אמת מים - תחילה במנהרת מוצא קצרה ובהמשכה כ