3 "מערת" הנביעה בעין־בכוךה- המערה חצובה לתוך השכבה הךווןה של מי־התהום, כדי להגדיל את כמות המים הנובעת.המים נובעים במקומות רבים לאורך הקירות.אמות מים חצובות בקרקעיתה כדי להזרים אתמיהנביעותדרך המנהרה (ראה שרטוט‭.(‬