2 בור לוץ המרכזי. בורות לוץ-מאגרי מים קדומים,חפורים בסלע הקיךטון ומדופנים באבני גויל.משערים שבורות לוץ ושרידים אחרים באזור,הם חלק מחגורת התיישבות הקפר בנגב בתקופת מלכי יהודה,במאות ה־9 וה־10 לפני־הספירה.