3 מפעל המים של מגידו (כנראה מהמאה ה־9לפני־הספירה‭,(‬ הבטיח אספקת מים בלתי מופרעת בעת מצור.מנהרה ארוכה הזרימה מים ממיפלס מי־התהום,שהזין את המעיין שמחוץ לחומות, אל תחתיתו של פיר ענק,שנחפר ונחצב בתחומי העיר.הפיר האלכסוני שבתמונה, הוא חלק ממפעל מים שקדם למפעל הגדול. הפיר נחצב אל מיפלס מי־התהוםמחוץ לחומות העיר.אל הפיר ירדו במעבר צר,דרך החומה,שהיה מוסתר מעין האויב.