2 הורדוס למד מהרומאים את שיטת אספקת המים באמות, שהובילו מים ממקורות רחוקים.הוא בנה את אמת המים הגבוהה לקיסרי,שתחילתה 3עינות שומי מצפון לבנימינה.