מפעלי מים קדומים בארץ־ישראל

מנחם זהרוני המים הם תנאי הכרחי לקיום האדם ולכן תלויים יישובי האדם באספקתם . עד התקופה הרומית היו יישובי האדם ממוקמים רק בקרבת מעיינות או שאספקת המים שלהם הייתה תלויה בבורות ובברכות מי גשמים . הצמאת עיר במצור הייתה מאז ומתמיד אמצעי לחימה חשוב , אם במצור שומרון על ידי האשורים ואם במצור ירושלים במלחמת השחרור , כאשר העיר נותקה מאספקת המים מראש העין . אבותינו היו מודעים לתלות האדם בגשמים.- "אמר ר' שמעון בן יוחאי : שלושה דברים שקולים זה כזה ואלו הם : ארץ ואדם ומטר . אמר ר ' לוי בר חיא : ושלושתם משלוש אותיות - ללמדך , שאם אין ארץ - אין מטר , ואם אין מטר - אין ארץ . ואם אין שניהם - אין אדם" ( בראשית רבה י " ג . ( בתקופת המקרא היה ידוע גם ההבדל באספקת המים שבין ארץ ישראל ומצרים : "כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם , אשר תזרע את זועף והשקית ברגלך כגן הירק . והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים " ( דברים י " א , י-יא . ( הבצורת הייתה , לפיכך אסון נורא וגררה אחריה גם רעב : "אבלה יהודה ושעריה אמללו קדרו לארץ וצורות ירושלים עלתה . ואדיךיהם * שלח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור