ן "בם רקועים שמי ךנכלת,אט צפים בני־^בים כעצם הפנינים לטהר,ו?מוגים. ולעין עולם הפוך: שמים סךשים, זיו ש‭??‬ש מצנן ו9ני יקום צנוע מעלף צעיף שלוה וחלום שקט עולם בתוך מי־המנוחות הצלולים שקוע" (מתוך זהר,חיים נחמן ביאליק‭.(‬