2 "כאשר ירד הנשם והעןלג" (ישעיהו נ"ה,י‭.(‬ גגות בתי ירושלים העתיקה מכוסים במעטה שלג.