4 צילום לוויין: חזית קרה מתקרבת לחוף הארץ,והיא תביא גשם.