3 הקשת נוצרת כשקרני השמש משתברות בטיפות הגשם.דקלי הדום בטבה,ממול הרי אדום.