2 הרוח המביאה אלינו את ענני הנע\ם היא הרוח הנושבת מן הים. מבט אל הים ילמדנו מעט על סוג מזג האוויר הממשמש ובא.