ו "האירו בךקים תבל" (תהילים ע"ז,יט‭.(‬ סערת ברקים בשמי ירושלים.