שער העין

: r anj פתרונות לבעיות המים בארץ התלויה בחסדי שמים  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור