ן "שתולה במדבר ‭:1‬אךץ ציה" (יחזקאל י"ט,יג‭.(‬בחוות שבטה בלב המדבר ללא תוספת מים מהצפון גדלים ופורחים עצים. כאן אפשר לראות משהו משיטות החקלאות העתיקה בנגב,שאפשרו פלא זה.