2 סכרים עתיקים בנחל עבךת, ששוקמו והם משמשים את החווה.