1 שדה נגרין בחווה בנחל סכר,המשחזרת שיטות עיבוד מן החקלאות העתיקה. השטח מחולק לריבועים ובכל אתד נטוע עץ,שאליו מתנקזים מי הגשם.