2 תלוליות ליד שבטה, משרידי החקלאות הקדומה בנגב.האם שימשו כמקום נטיעה לכרמי גפנים,להגברת נגר מי הגשמים או לתוספת סחף אדמה לשטחי העיבוד?