1 גפנים בחוות עבדת. גדלות על מי הגשמים המקומיים בלבד.