2 השקאה בהצפההמים מוזרמים בתעלות חפורות אל בין הערוגות.