1 גבעות מדורגות באזור נחלהמעןנותמדרגות הסלע הפכו לשטח מעובד ומושקה.