3 כפר כיפה-בנוי על כיפת טרשים, כדי לחסוך בקרקע הראויה לעיבוד חקלאי, שבמדרון ובעמק.