ו בריכת המים העתיקה של הכפר בתיר (ביתר הקדומה) אשר במימיה משקים את הערוגות של תושבי הכפר.