2 עין אל־ערוס,מעיין החתן - סלע נוטף עטור בשרבים וטרובים, שטפטופו נאגר בבריכה.