דרך איכר בהר

ספי בן יוסף " ועבדי מלך ארם אמרו אליו אלהי הרים אלהיהם ... ולא אלהי עמקים הוא" ( מלכים א ' כ , ' כג ; כח . ( מלים אלה , שבהם הסבירו אנשי מלך ארם לאדוניהם את הסיבה לכשלונותיהם במלחמות נגד ישראל , שיקפו אל נכון את המצב ששרר בארץ בעבר , בימי בית ראשון ובימי בית שני , כאשר ישבו היהודים בהר ונודעו כלוחמי הרים עזי נפש . אולם לא רק באויבים לחמו בני ישראל הקדומים , אלא גם בתנאי הטבע הקשים של הסביבה שמתוכה היה עליהם להוציא את מחייתם . בתנאי הטבע של ארץ ישראל לא חל שינוי משמעותי מזה אלפי שנים . הבעיות שמציגים בפני האדם השטחים ההרריים , הביצתיים , המדבריים ושטחי החולות הטובעניים נשארו ללא שינוי מימות עולם . השיטות לפתרון הבעיות השתכללו במשך הזמן , אך ביסודו של דבר תמיד יהיה על האדם להיאבק בהן , להתאמץ ולהתחכם על מנת להוציא את לחמו מאותם אזורים בארץ ישראל . ומשום שאנשי הרים היו אבותינו , ודאי נהגו באדמת ההרים הטרשית ממש כשם שנוהגים בה היום תושבי ההר הערבים . אם בחלקי הארץ שעליהם השתלטה התרבות המערבית המודרנית איבד החקלאי משהו מטעמו של המאבק העז , היומיומי , בינו לבין אדמתו ( על כל פנים השתנו לחלוט...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור