3 בבית בד מודרני: המפרכת מורכבת מ''ןם" עשוי נחושת ומשתי אבני "ממל" המונעות על־ידימנוע.