2 בבית בד עתיק: הזיתים מונחים בתוך ה"ים" וה"ממל" מרסק אותם בכובד משקלו. ה"ממל" מונע על־ידי פרד.