ז שיטתהבודיךהשיטה ביתית להפקת שמן בכמות קטנה. תחילה מרסקים את הזיתים בעזרת גלגול מעגילת אבן על גביהם. לאחר מכן סוחטים את הרסק ביד,או באמצעות אבן כבדה. (מתוך ספרו של גוסטב דלמן,שביקר בארץ במחצית השנייה של המאה ה־‭.(19‬