3 בבית בד בחברון: משמאל למעלהמערכת הסחיטה-מוט ארוך שימש להפעלת הבורג, שלחץ על רסק הזיתים. למטה במרכזבמהלך הסחיטה מתמצה השמן מתוך העקלים (הסלים בהם מונח רסק הזיתים) לבור האיסוף. מימין- חלוקת השמן לבעלי הזיתים. בעל בית הבד קיבל כתשלום עבור עבודת הסחיטה עשירית מכמות השמן ואת הגפת.