ן מסיק על־ידי ניקוף. הפרי נקטף בעזרת חביטה במקל על ענפי העץ.לאחר שנפל לוקטים אותו מעל פני הקרקע.