2 "בגיף כ^תלי זיתים סביב לשל י חגף" (תהילים קכ"ח,ג‭.(‬