ז מפרכת המופעלת בידי אדם,במחצית השנייה של המאה ה־9ו. (מתוך ספרו של גוסטב דלמן‭.(‬