4 הדיבס,דבש הענבים,מוכן.ייתכן שזה ה''דבש" בו התברכה הארץ (דברים ח‭,'‬ח‭.(‬