3 בישול התירוש: הדיבס מוכן לאחר "שהאש תשתה את כל המים" שבתירוש.