2 שינון התירוש מתוך שקים,לשיפור טיבו של הדיבס (ה"דבש‭("‬ המופק מענבים.