1 התירוש זורם ממשטח הדריכה (הגת‭,(‬ לבור האיסוף (היקב‭.(‬ הדורכת עומדת בתוך בור האיסוף.