1 "מלאה גת,השיקו היקבים" (יואל ד‭,'‬ דריכה בגת: לאחר הנחת הענבים במשטח הדריכה ורחיצת הרגליים,נוהגים הכורמים לפזר על הענבים אדמת חוואר, רק אחר־כך מתחילה פעולת הדריכה.