3 דריכת ענבים בעריבה,במרתף בבית־לחם‭).‬צילום של דלמןמשנת‭.<1910‬