2 דריכה על ה"תפוח‭."‬ בגתות משוכללות התפוח הוא גומה חצובה במשטח הדריכה.הכנת ה"תפוח‭-"‬איסוף הענבים הדרוכים לתוך שק לצורך הסחיטה.