ן "עפר לבן ידוע‭...‬ למען יצטלל היין ויעמוד במתיקותן‭"...‬ (צפת,המאה ה־י"ד‭.(‬ לפני הדריכה נוהגים הכורמים לפזר על הענבים אדמת חואר, לטענתם הוא גורם להמתקת והצללת התירוש.