3 היקב בראשון לציון כפי שהוא נראה בשנת 1900 -הפועלים עוסקים במילוי חביות ובקבוקים.