2 ענבים אפילות ?הר ו־ן^רון,עטויות בכיסוי שלעקלים,להגנה מקרינת השמש.