ו בציר בכרמי קןפיה. משק מודרני,שנבנה על יסודות שהונחו עם ראשית ההתיישבות החלוצית.