3 בציר ענבי יין בכרם בשפןה.מהכרם היישר ליקב-לסחיטה,סינון ושימור.