2 מגדל או שומרה במקורות,נכנה מעודפי אבני הסיקול,שרק בחלקן שימשו לבניית מדרגות החקלאות. החלל הפנימי שימש למגורים,לאחסון פרי ולכלי עבודה.הסוכה שבראש המגדל שימשה ללינת לילה.