1 כרמים בעמק שפןה. כאבותינו,הייתה פרנסת אנשי המושבות הראשונות על כרמי ענבים.