2 בציר במושבה ךאשון לציון,בשנת ‭.1910‬שימו לב לאופנה‭...‬