כרם היה לידידי

יוחנן בן יעקב י * , ™ זכתה הגפן ונתייחד לה מקום כבוד בתרבותנו . מתקופת המקרא , דרך ייסוד המושבות הראשונות ועד ימינו , מהווים הגפן והיין גורם מרכזי בהווי החומרי והרוחני של עמנו . מקורותינו שופעים ביטויים , דימויים ותיאורים הקשורים לגפן ודרכי גידולה , ליין - הכנתו ושתייתו . אין לך נושא נחמד , ציורי , מרתק , שופע חן ורעננות ועם זאת מאפשר לחדור , מבעד לריאליה החומרית , אל מקורות היניקה של העם היהודי - כמו הגפן והיין . הבה אפוא "נצא השדה נלינה בכפרים , נשכימה לכרמים נראה אם פרוזה הגפן פתח הסמדר" ( שיר השירים ז , ' יב-ינ . ( " ארץ חטה ושערה וגפן לתאנה וךמון " . .. ( דברים ח , ' ח . ( בין שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל , נועד לגפן מקום מרכזי . שפע גפניה ויינה של ארצנו נזכרים במגילת שנהת המצרי 1700-2050 ) לפנה '' ס : ( "ארץ זו ( ישראל ) טובה היתה ... ויהיו בה תאנימ וגפנים ויינה רב ממים , דבשה בשפע ושמנה עצום ..  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור