ג "לא תהסמ שור בדישו" ודברים כ"ה,ד‭.(‬ דיש ברגלי בהמות חסומות פה,הסובבות סחור סחור בגורן.