2 "תזרם ורוח תשאם" (ישעיהו מ"א,טז‭".(‬דש בשעת שרב תורה בשעת רוח" (ספרי מדרש הלכה ד‭,'‬מב‭.(‬זרייה בגורן בהר חברון-בתהליך זה מופרדים הגרגרים מהפסולת.